Terningen innovasjonspark

Terningen innovasjonspark

  checkmark

  Kontorplassleie

  checkmark

  Co-working space

  checkmark

  Møterom

  checkmark

  Innovasjonsmiljø

Er du student, gründer eller en etablert virksomhet formidler vi kontakt med forretningsutviklere lokalt og regionalt. I Terningen innovasjonspark satser vi spesielt på områdene helse, beredskap og skog. Dette er områder høgskolen i Innlandet og Sør-Østerdal regionen har sine fortrinn. Teknologi og digitalisering går på tvers av disse områdene. Innovasjonsparken kan styrke og utvikle ditt nettverk. Du kan delta i ulike seminarer og bransjetreff. Innovasjonsparken kan være en koblingsaktør til andre som kan hjelpe deg videre. Vi tilbyr flere ulike kontorløsninger i et kreativt miljø.

Her kan du møtes i et faglig og sosialt fellesskap. Vi har drop in kontorer (co-working) og møterom som kan leies for et kortere eller lengre tidsrom.Terningen Innovasjonspark arrangerer og legger til rette for innovasjonsverksteder for bedrifter og studenter. I Innovasjonsparken får ideene dine næring gjennom nye kontakter, fruktbart samarbeid, moderne fasiliteter og fremtidsrettet verktøy. Bli med å forme fremtiden.

Andre leietakere På Terningen Arena