NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Elverum

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Elverum

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Elverum er et ressurs og kompetansesenter med bred kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og om hvordan tilrettelegging, hjelpemidler og teknologi kan fremme funksjon, aktivitet og samfunnsdeltakelse for alle.

Ansatte ved hjelpemiddelsentralen har bred faglig bakgrunn og vi løser oppgavene gjennom tett tverrfaglig samarbeid. Vi bistår brukere, kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere gjennom rådgivning, opplæring og tilrettelegging.

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Elverum holder til i et utviklende kompetansemiljø på Terningen Arena i Elverum. Vi er i dag ca. 45 ansatte.

For kontorinformasjon se her

Andre leietakere På Terningen Arena