Sør-Østerdal Næringshage

Sør-Østerdal Næringshage

Trenger du hjelp til næringsutvikling? Sør-Østerdal Næringshage bidrar til å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Engerdal, Elverum, Stor-Elvdal og Åmot. Vi legger til rette for, og støtter opp de aktiviteter og prosjekter som springer ut fra bedriftene.

Vi samarbeider tett med kommunene til det beste for hele regionen. Regionale planer fra Hedmark fylkeskommune og nasjonale satsinger fra Kommunal- og regionaldepartementet, SIVA og Næringsdepartementet er lagt til grunn for virksomheten.

Andre leietakere På Terningen Arena