171117_Psykisk-helse

Unge og psykisk helse

  17.november

Unge og psykisk helse: arbeid og mestring

Terningen Arena, Auditorium 1, 17. november 2017 kl. 9.00 – 15.00

Andelen unge som blir stående utenfor arbeidslivet øker, og stadig flere blir erklært uføre i ung alder.Hvordan kan vi bidra til at flere unge kommer seg ut i arbeid og opplever mestring? Hvilken betydning har arbeid for den psykiske helsa, og hvordan kan vi legge bedre til rette for et inkluderende arbeidsliv?

Program og påmelding til konferansen.

Seminaret arrangeres av Terningen Nettverk i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Hedmark, Høgskolen i Innlandet og Tepas Personal, med støtte fra IA-rådet i Hedmark.

Sist oppdatert : 02.10.2017