090615_tiltredelsesforelesning

Tiltredelsesforelesning

  09.juni

Psykisk helsearbeid- vitenskapen og etikken

Ragnfrid Kogstad, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark holder sin tiltredelsesforelesning tirsdag 9. juni  kl. 15.00 – 16.00 i Auditorium 2, Campus Elverum, Terningen Arena.

Kogstad vil snakke om fenomenet psykiske funksjonshindringer; ulike perspektiver, internasjonale utviklingstrekk, menneskerettighetsarbeidets betydning for endringer i en mer humanistisk retning og om Norges rolle i dette arbeidet. Hun vil videre diskutere hvordan de etiske utfordringene fremstår med dette bakgrunnsteppe.

Forelesningen er åpen for alle interesserte. Enkel servering.

Velkommen.

Sist oppdatert : 26.05.2015