010916-tiltredelsesforelsning-Sevad-Høye

Tiltredelsesforelesning

  01.september

Tiltredelsesforelesning

Professor i sykepleievitenskap Sevald Høye foreleser
torsdag 1. september kl. 14:30-15:30 i Auditorium 2,
Campus Elverum, Terningen Arena

«Vi er alle pasienter og pårørende – er det farlig å være annerledes?»
Forelesningen vil sette søkelys på pasienters og familiers oppfatninger av norsk helsevesen i et migrasjonsperspektiv.
– Hvilke helseutfordringer møter immigranter med annen kulturbakgrunn?
– Hvordan kan sykepleiere og øvrig helsepersonell møte annerledeshet?

Forelesningen er åpen for alle interesserte. Enkel servering
Velkommen!

Sist oppdatert : 04.08.2016