Til2-1

Tiltredelsesforelesning

  18.februar

Tiltredelsesforelesning – Campus Elverum

Øyvind Standal, professor II i kroppsøving ved Høgskolen i Hedmarks avdeling for folkehelsefag holder sin tiltredelsesforelesning torsdag 18. februar kl 14:00 – 15:00.

Temaet er: Forholdet mellom (folke-)helse og kroppsøving i lys av Ludvigsensutvalgets NOU om framtidas skule

Forelesningen holdes i Auditorium 2 på Campus Elverum, Terningen Arena, og er åpen for alle interesserte.

Se mer informasjon om forelesningen og om Standal på Høgskolen i Hedmark sine sider

Sist oppdatert : 10.02.2016