Barneidrett-for-web-8

Temakveld: Flest mulig, lengst mulig

  06.november

Hvordan skape best mulig barne- og ungdomsidrett, der flest mulig blir med lengst mulig?

Dette spørsmålet skal debatteres under en temakveld på Terningen Arena i Elverum mandag 6. november, som arrangeres av SPINN – Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping, Olympiatoppen Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet

Mandag 6. november kl. 18.00 – 21.00  i auditorium 1 på Terningen Arena

Hvordan får vi med flest mulig, lengst mulig? En god barne- og ungdomsidrett handler om hva som er best for yngre utøvere på lang sikt. Da må kanskje resultatfokuset tones ned?

Temakvelden er først og fremst svært aktuell for trenere, ledere, foreldre og utøvere fra 15 år og eldre.

Innledere med erfaring

Debatten ledes av Avle Christen Bjørn, som er utviklingssjef i Norges idrettsforbund Hedmark skikrets, og temaet belyses gjennom flere spennende innledere:

Håndballspiller Jonas Burud spiller i dag Champions League for Elverum, men var på ingen måter noen barnestjerne. Hvordan kom han til toppen?

Erlend Slokvik er daglig elder for Olympiatoppen Innlandet og snakker om hva som er viktigst når det gjelder frafall i ungdomsidretten – ensidighet eller variasjon.

Kristian Holm er overlege/barnelege ved Sykehuset Innlandet – Lillehammer, innleder om trening, infeksjon og treningsbelastning.

Deltakelsen er gratis, og det blir enkel servering.

 

Sist oppdatert : 03.11.2017