040615_Internasjonale-studier

Studieopphold i utlandet

  04.juni

Bli med på studentenes fremlegg om
studieopphold i utlandet!

4. juni 2015 kl. 10 i auditorium 2,Terningen Arena arrangeres det informasjonsmøte om utvekslingsmulighetene ved Bachelor i sykepleie og Bachelor i tannpleie.
Studentene som har hatt utveksling studieåret 2014/2015 forteller om sine erfaringer.

Plan for dagen:
Kl. 10:00-10:10 – VELKOMMEN, servering av kaffe og kake
Kl. 10:10-10:40 – Presentasjon om praksis i NAMIBIA
Kl. 10:40-11:10 – Presentasjon om prosjekt i INDONESIA
Kl. 11:10-11:25 – PAUSE
Kl. 11:25-11:55 – Presentasjon om studieopphold i AUGUSTANA COLLEGE
Kl. 11:55-12:25 – Presentasjon om praksis i SØNDERBORG, DANMARK
Kl. 12:25-12:55 – Presentasjon om praksis på ÅLAND, FINLAND
Kl. 12:55-13:00 – AVSLUTNING
VELKOMMEN

Sist oppdatert : 13.04.2015