40315_østerdalskonferansen_web

Østerdalskonferansen 2015

  04.mars

Østerdalskonferansen

Østerdalskonferansen arrangeres 4.-5. mars på Terningen
Arena og Norsk Skogmuseum i forkant av Grundsetmartn.
Det er en framoverlent skog- og trebransje som samles i
Elverum disse to dagene med et program der parolen er
«Kunnskap gjør skogen ledende i det grønne skiftet».

Program og informasjon om konferansen.

Påmelding
Kontaktperson: Trond Asle Daltveit
Visit Elverum-Regionen AS
Pb 142, 2402 Elverum
Tlf. 400 27 011
trond.daltveit@visiter.no

Arrangør: Visit Elverum-Regionen AS

Sist oppdatert : 05.02.2015