utviklingssenter-for-sykehjem

Nettverkskonferansen USHTs 2014

  27.november

Nettverk og erfaringsdeling

-Den geriatriske pasienten -fra kartlegging av behov til god praksis ved Mette Karoliussen, forfatter av: Eldre, aldring og sykepleie og Nightingales Arv
-Bedre kartlegging og oppfølging av eldre pasienter med sammensatte behov v/Mariann Kumlien, Nord – Odal
-Kompetansenettverk innen helse i Glåmdalsregionen og erfaringer så langt. Berit Sjøli Nilsen og Aud Martinsen, Kongsvinger
-SamAks – Kartlagt – og hva så? v/ Ingeborg Kristiansen, USH Pilotprosjekt i hjemmetjenesten. v/Berit Kalland, UH
-Post-its viste veien til lavere sykefravær. Nærværsprosjekt på Ottestad helse – og omsorgssenter v/Kristin Lindberget, Stange
-Tverrfaglig samarbeid om kost og ernæring ved Eidskog Helsetun v/ Marit Høvik og Kjell Arne Tangen
-En trygg helsereise med hjemmesykepleien i Løten til Lanzarote! v/Roar Palerud, Ida Rogstad og Marthe Tønseth
-Pasientsikkerhetsprogrammet I TRYGGE HENDER – i går, i dag og i morgen v/Monica Berg, USH og Trine Myrvold Haugseth, UHT
-Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune v/ Vigdis Nordtømme, UHT
-Hvordan ta vare på seg selv i utfordrende situasjoner? Susanne Sønderbo, Hamar

Kursavgift kr 350,-
Påmelding til Berit Kalland: Berit.Kalland@hamar.kommune.no innen 20. november

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Bente Ødegård Kjøs
Utviklingssenter for hjemmetjenester,
Hamar kommune
Tel: +47 986 31 171
bente.kjos@hamar.kommune.no

FoU-leder Gro Bentsen
Utviklingssenter for sykehjem, Moen sykehjem,
Ottestad og Stange helse– og omsorgssenter
Tel +47 411 23 520
Gro.Bentsen@hihm.no

 

Sist oppdatert : 25.11.2014