Kvalitet-for-web-3

Kvalitetskonferansen 2016

  14.april

Høgskolens årlige kvalitetskonferanse arrangeres denne gangen i Terningen Arena

Torsdag 14. april klokken 11.15 – 15.30 i auditorium 1

Konferansen har som formål å sette fokus på kontinuerlig forbedring av kvalitet i undervisningen ved høgskolen, og studentene oppfordres til å delta.

Temaet for konferansen er «Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer» og vil blant annet inneholde en innlegg av Yngve Nordkvelle som er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, og Trine Fossland som er førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Velkommen til en spennende økt!

Invitasjon og program

Sist oppdatert : 22.03.2016