020217_kreftforening

Krafttak mot kreft

  02.februar

«Barn og unge som pårørende – hva kan jeg bidra med?»

Kreftforeningen inviterer til temamøte
Auditorium 1, Terningen Arena, torsdag 2. februar. kl. 12.00 – 15.00

Psykiater Anne Kristine Bergem arbeider med barn som pårørende gjennom blant annet
BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og gjennom egen
virksomhet med foredrag og forfatterskap. Hun bidrar med refleksjoner rundt barn
som pårørende og hvorfor det er viktig å ivareta dem.

Mer informasjon om arrangementet

Sist oppdatert : 27.01.2017