180914hihm

Høgskolens årsfest

  18.september

Høgskolens årsfest arrangeres 18. september.

I år er det også 20 år siden Høgskolen i Hedmark ble opprettet.

Dagen markeres med blant annet kreering av æresdoktorer, presentasjon av ansatte som har disputert siste året (17 stykker!), lansering av jubileumsbok og stands.

Lukket arrangement for inviterte deltagere.

 

Sist oppdatert : 15.09.2014