fra-ungdomsliv-til-arbeidsliv

Fra ungdomsliv til arbeidsliv

  12.september

Handlingsorientert work-shop

Hvordan legge til rette for flere vellykkede overganger?

Dette er en konferansedag for det settes søkelys på overgangene som er vanskelige for ungdommene, institusjonene og samfunnet. Det legges opp til korte innlegg, dialog og diskusjon.

Program:
09.00 – 10.15: Åpning
10.30 – 12.00: Arbeidsoppgaver
12.00 – 12.45: Lunsj med presentasjon av deltagere
12.45 – 14.45: Arbeidsoppgaver fortsetter
14.45 – 15.30 Oppsummering og konkretisering av dagens resultat

Arrangør er prosjekt «Arbeid og folkehelse» som er et delprosjekt i Terningen Nettverk.

Sist oppdatert : 02.09.2014