250917Forskinigsdagene_370X270

Forskningsdagene 27. september 2017

  27.september

Mat fra naturen og foredrag

Høgskolen i Innlandet, Studiested Elverum, Terningen Arena
har følgende program for dagen:

Kl. 9.45 – 13.30
Mat fra naturen – utstilling og smaksprøver i Vestibylen.
Åpent for alle

Kl. 10.00 – 12.00
Auditorium 1: Foredrag: Sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon av ulikheter. Levekårsutsatte barnefamilier og hverdagsliv: Fakta og tiltak  ved sosionom og sosiolog Karin Gustavsen.
Åpent for alle.

Mer informasjon om forskningsdagene

Sist oppdatert : 11.09.2017