050417familiearbeid_

Familearbeid – forståelse og tiltak

  05.april

Foredrag med Øyvind Kvello

Sted: Terningen Arena
Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Gjennom sin faglige innsikt og nær kontakt med praksisfeltet er
professor Øyvind Kvello ettertraktet som kursleder, veileder og foredragsholder.
Gå ikke glipp av fagdagen der tema er Familiearbeid – forståelse og tiltak.

Hvordan påvirkes barns livskvalitet og utvikling ut fra samfunnsendringer?
Hvordan preger psykiske vansker hos foreldrene barna?
Familietiltak – hva er kjernen i gode tiltak?

Mer informasjon om arrangementet

Påmelding

Sist oppdatert : 27.01.2017