FAGDAG

  22.april

Vold mot barn

Høgskolen i Hedmark og Terningen Nettverk inviterer barneverntjenesten, helsesøstre, barnehagepersonell, ansatte i tannhelsetjenesten, Nav, SLT, PP tjenesten, politiet og lærere i grunnskolen i Hedmark og Oppland til en fagdag om temaet vold mot barn. Hamar krisesenter tildelingslegat støtter fagdagen økonomisk. Foredragsholdere: Kari Killèn og Magne Raundalen

Fagdagen er gratis, men deltagerne betaler kr.100,- for lunsj som serveres i Terningen Kafé på Terningen Arena.

  • Tid: 09.00 – 16.00
  • Sted: Terningen Arena, auditorium 1
  • Maks antall 200 plasser – fagdagen er fulltegnet
  • WEB-miniatyr1
  • WEB-miniatyr2
Sist oppdatert : 06.03.2015