HINN-2

Fagdag med utdeling av sykepleieprisen

  12.mai

Tema: «Sykepleier for fremtiden»

09.00-09.15 Velkommen v/Instituttleder Liv Skomakerstuen Ødbehr
09.15-10.00 Hovedforedrag v/Dosent Runar Bakken «Aktivitetshysteriet og integritetsbevarende sykepleie til gamle skrøpelige»
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Fortsettelse med hovedforedrag v/Dosent Runar Bakken
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Foredrag v/ Professor Sevald Høye; «Personer med migrasjonsbakgrunn – utfordring eller fascinasjon for sykepleiere?»

12.00-12.30 Lunsj (kjøpes i kantina)

12.30-13.00 Foredrag: Avansert geriatrisk sykepleier/ stipendiat Marianne Kumlin; Helsevurderingskompetanse – erfaringer i fra praksis

13.00 -1330 Foredrag: RE-leder Jan Robin Manstad, «Forebygging og mestring-samhandlingsreformen i Ringsaker» Kommunalmedisinsk senter (KMS), Ringsaker kommune.

13.30-14.00 Kaffe og kake (v/Auditorium 1)

14.00-14.15 Utdeling av sykepleieprisen v/instituttleder Liv Skomakerstuen Ødbehr og NSF Hedmark

14.15-14.30 Avslutning og oppsummering v/Fylkesleder NSF, Bente Aaland

Påmelding innen 8. mai 2017:  Hilde Evensen hilde.evensen@hihm.no

Sist oppdatert : 09.05.2017