040215_lungeseminar

Fagdag for helsepersonell

  04.februar

«Et tverrfaglig perspektiv på den lungesyke pasienten»

Terningen Arena, Auditorium 4 kl. 09.00 – 16.00
Deltageravgift 700,- inkludert lunsj og kaffe
Påmelding her innen 30. januar.

Program:

 • 08.30 – 09.00 Registrering, kaffe, te og rundstykker
 • 09.00 – 09.15 Velkommen! v/Bente Bjørsland, høgskolelektor og fagansvarlig
 • 09.15 – 10.45 Behandling av kols i stabil fase og ved akutt respirasjonssvikt v/overlege Even Høye, SI, Elverum
 • 10.45 – 11.00 Benstrekk – kaffepause
 • 11.00 – 11.20 LHL – en viktig brikke for hjerte- og lungesyke v/Grethe Jordheim, LHL Hamar
 • 11.20 – 12.05 Behandling, trening og aktiviteter for lungesyke v/fysioterapeut Trude Johansson, Granheim lungesykehus
 • 12.05 – 12.45 Lunsj
 • 12.45 – 13.30 Å skynde seg langsomt – energiøkonomisering og tilrettelegging i hjemmet v/ergoterapeut Laila Vatn, Granheim lungesykehus
 • 13.30 – 14.15 Kreftomsorg v/Berit Jevnaker, Kreftforeningen, en likemann og kreftkoordinator
 • 14.15 – 14.35 Benstrekk – kaffepause
 • 14.35 – 15.20 Trygg lindrende omsorg i hjemmet – pasienter og pårørendes opplevelse av omsorgen v/Bente Bjørsland, høgskolelektor og fagansvarlig
 • 15.20 – 15.45 Hva mener pasientene er god kvalitet i palliativ omsorg? Et doktorgradsprosjekt om kvalitet i palliative omsorgstjenester – fra pasientens perspektiv v/Tuva Sandsdalen, høgskolelektor og stipendiat, Høgskolen i Hedmark
 • 15.45 – 16.00 Oppsummering og vel hjem! v/Bente Bjørsland

Kontaktperson: Bente Bjørsland                 Ida Tveiten
bente.bjorsland@hihm.no                             ida.tveiten@hihm.no

Sist oppdatert : 26.01.2015