111114fagforskningsdag

Fag- og forskningsdag

  11.november

Fag- og forskningsdag SI Elverum-Hamar

MÅLGRUPPE: Leger, sykepleiere og annet helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjeneste
og høgskolesektor som er interessert å høre
om fag og forskning.

PROGRAM

PÅMELDING
Elektronisk påmelding innen 4.november 2014 til:
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter

KONTAKTPERSON
Ingeborg Hartz, epost: ingeborg.hartz@hihm.no
Marit Jordhøy, epost: marit.jordhoy@sykehuset-innlandet.no

ARRANGØR
Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst

Sist oppdatert : 13.10.2014