110215_dialogmøte

Dialogmøte om HelseOmsorg21

  11.februar

Invitasjon til dialogmøte om HelseOmsorg21

Tid: 11. februar kl. 10.00 – 11.30, åpent seminar (ingen påmelding)
Sted: Auditorium 2, Terningen Arena, Høgskolen i Hedmark, Elverum

Foreleser: Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Forskningsrådet innleder, etterfulgt av tid til spørsmål og dialog.

Om HelseOmsorg21
For først gang foreligger en helhetlig forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren i Norge. HelseOmsorg21-rapporten har fått undertittelen «Et kunnskapssystem for bedre folkehelse». Det er en god understrekning av den store helseutfordringen i vår tid – økningen av de ikke-smittsomme sykdommene. På befolkningsnivå gir det store utgifter, tap av arbeidskraft og andre kostnader. I det «lille» påføres enkeltindivider betydelige helseskader.

Dernest poengterer undertittelen den enkle, opplagte, men samtidig utrolig krevende løsningen: vi trenger mer og bedre kunnskap. Den må skje i form av økt kvalitet på helsetjenestene til befolkningen. Men kunnskapen må også tilkomme enkeltmennesket. Vi må ta klokere valg for vår egen kropp og sjel.

HelseOmsorg21 lanserer 10 strategiske satsningsområder under sin visjon «Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for en bedre folkehelse», hvor høgskoler, universiteter, kommune- og spesialisthelsetjeneste, Utviklingssentre for hjemmetjeneste og for sykehjem, tematiske nettverk (som Terningen Nettverk), og næringsliv trekkes frem som viktige aktører for implementering av strategien. Ikke minst så poengterer strategien viktigheten av utviklingen et tettere samarbeid mellom UH-sektor og praksis.

Hvilke føringer gir HelseOmsorg21 ? Hvilke føringer for utvikling gir HelseOmsorg21 for spesialisthelsetjenestene og kommunene? Hva slags type forskning og hvilke utdanninger bør høgskolene satse på for å oppfylle samfunnsmandatet, møte behovet i samfunnet? Hvilke forventninger stilles til utvikling av samarbeid mellom høgskole og praksisfelt? Hvilke satsninger kommer fra for eksempel Norges forskningsråd i forlengelsen av dette?

Velkommen til dialogmøte!

Elisabeth Frydenlund                              Ingeborg Hartz
Regionansvarlig for Innlandet           Prodekan for forskning
Regional avdeling                                       Avdeling for folkehelsefag
Divisjon for innovasjon                           Høgskolen i Hedmark
Norges forskningsråd

Sist oppdatert : 04.02.2015