ulykkelig-for-web-1

Dagskonferanse

  08.februar

Psykisk helse, rus, vold i graviditet

Terningen Arena, auditorium 1, onsdag 8. februar kl. 09.00 – 15.15

MÅLSETTING:  Økt bevissthet om risiko og endringspotensiale i det ferske foreldreskap. Konsekvenser av vold i nære relasjoner, og oppdatert kunnskap/anbefalinger om psykoterapi og andre tiltak i svangerskap. Betydningen av tidlig, helhetlig og koordinert hjelp.

MÅLGRUPPE: Jordmødre, fastleger, psykologer, barnevern og helsesøstre i kommunene i Hedmark og Oppland. Klinikere i divisjon Psyksisk helsevern, DPS, BUP og sykehuspsykiatri. Familievern, ansatte føde/barsel SI. Studenter og høgskole-
ansatte i relevante utdanningsløp.

SERVERING: Terningen Café serverer noe å bite før oppstart, enkel lunsj, frukt på ettermiddagen pluss vann/kaffe/te.

Program

Påmelding

Ansvarlig arrangør: Divisjon Psykisk helsevern og Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum

Sist oppdatert : 11.01.2017