110315_NKS

Dagseminar Barn i krise

  11.mars

Barn i krise

Sanitetskvinnene i Hedmark og Oppland inviterer til dagseminar.
Onsdag 11. mars 2015 i Terningen Arena, Auditorium 1, Elverum

Program:
Kl. 0930: Registrering og kaffe/te
Kl. 1000: Åpning ved leder av NKS Hedmark, Ann-Kristin Aurland
Kl. 1005: Cecilie L. Roverudseter, Barnevernleder i Odal Barneverntjeneste :
”Barnevernets rolle og ansvar”
Kl. 1045: Kort pause med beinstrekk
Kl. 1100: Jon Gangdal, forfatter, foredragsholder og fjellklatrer: Om Christoffer-saken, Vågå-saken og andre saker der barn er blitt utsatt for vold og overgrep i norske hjem. Hvordan forstå og håndtere symptomer i tide? Hvordan balansere taushets- og opplysningsplikt? Hvordan etablere tverrfaglig samhandling?
Kl. 1200: Lunsj
Kl. 1300: Jon Gangdal forts.
Kl. 1345: Line Kathrine Lund, overlege på barneavd., Elverum sykehus: ” Sykehusets rolle og ansvar ”
Kl. 1445: Avslutning v/Kari Bråten, NKS Hedmark og Åse Beitdokken, NKS Oppland

Seminar+lunsj koster kr 200,-. Vi sender faktura på deltagelse i etterkant.
OBS! Begrenset antall plasser; førstemann til mølla.

Påmelding innen 1. mars til tribjoe@gmail.com / tlf. 62 45 87 78 / SMS til 99 70 79 79.
Vennligst oppgi fakturaadresse, navn, arbeidssted, mailadr. og tlf. ved påmeldingen!

Sist oppdatert : 26.02.2015