121217_BRprj---Seminar

Birken; Sport for alle?

  12.desember

Åpent seminar for alle interesserte

Seminaret finner sted i Terningen Arena,
Hesteskorom 2, kl. 1000 – 1200 den 12. desember.

Forskere ved Høgskolen i Innlandet og University of Chester har forsket på data om deltakere i Norges største massemønstring av mosjonister og eliteutøvere – Birken. Fører egentlig slike arrangementer til bedring av folkehelsa? Og hvordan bør du disponere kreftene for å få en positiv opplevelse?

Part 1: The public health reach of the Birkebeiner races
Part 2: Successful pacing strategies for all participants

Den første delen vil handle om Birkens bidrag til den allmenne folkehelsen. Hvem er deltakerne, hva motiverer dem til å trene med Birken som mål, og er noen viktige grupper i folkehelseperspektiv underrepresentert i slike arrangementer?

Den andre delen vil handle om hvordan ulike deltakergrupper disponerer kreftene underveis i løpet for å oppnå et godt resultat. Forskerne har sett på kjønn, alder, erfaring og prestasjonsmål og undersøkt hvilke løpsstrategier de ulike gruppene legger opp og lykkes med.

Presentasjonene vil skje på engelsk.

Mer informasjon om seminaret på HiNN.

 

 

Sist oppdatert : 04.12.2017