Beredskap-for-web-3

Beredskapskonferansen 2017

  25.april

Samhandling i beredskaps-Norge etter 22. juli

25. til 26. april arrangerer Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Høgskolen i Innlandet beredskapskonferansen «Samhandling i beredskaps-Norge – nå og i fremtiden».

Høgskolene har en ambisjon om å skape en nasjonal arena for nøkkelpersoner i det operative beredskaps-Norge.

Konferansen setter søkelys på hvordan etater og aktører innenfor beredskaps-Norge kan bli bedre på ledelse, samarbeid og kommunikasjon, i en verden hvor risikoforståelse, sikkerhetsstyring og krisehåndtering synes å bli stadig viktigere. Vi tror at den viktigste kilden til forbedringer er hva man kan lære av hverandre. Vi får høre både suksesshistorier og ta del i debatter om gjenstående utfordringer

Følg Beredskapskonferansen på facebook

 

Sist oppdatert : 12.01.2017