10032015_Beitekonferanse-1

Beitekonferanse 2015

  10.mars

Invitasjon til Beitekonferanse

Fylkesmannen i Hedmark inviterer til Beitekonferanse på Terningen Arena i Elverum den 10. mars kl. 10.00 – 15.30

Hensikten med konferansen er flere. Den skal være et samlingssted for beitebrukere og forvaltning, bidra med kompetansebygging og erfaringsutveksling. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Målgruppe for dagen er beitelagene i Hedmark, faglagene og kommunene, men konferansen
er også åpen for andre aktører innenfor forvaltning og næring.

Program

Påmelding
Frist for påmelding er 27.2.2015.

Konferansen er gratis. Deltakerne dekker selv reise.
Vel møtt til konferanse!

Med hilsen
Haavard Elstrand e.f.                                                        Kristine Schneede
Landbruksdirektør                                                            ass miljøverndirektør

Sist oppdatert : 26.02.2015