jernbane-for-web-1

Åpent møte

  20.oktober

Åpent møte om elektrifisering av jernbanen

Terningen Arena klokken 18.30 (åpen debatt ca. kl. 21.30)

Elektrifisering av Røros- og Solørbanen: Hans Einar Lundli, planlegger i jerbaneverket

Innlandsstrategien og gods: Carl Johan Hatteland. Han har doktorgrad i gods og logistikk, og har gjort en større utredning på innlandsstrategien og godsterminaler

Kortere innlegg fra næringslivet

Arbeiderpartiets jernbanepolitikk og elektrifisering: Eirik Sivertsen, arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson. Nestleder i transportkomiteen på Stortinget

Sist oppdatert : 12.10.2016