apent-mote-for-web-1

Åpent folkemøte

  03.november

«Det viktigste av alt er folkehelsa»

Torsdag 3. november klokken 19.00 – 21.00 i auditorium 1 på Terningen Arena

Kunnskapsmøtet vil handle om støy- og luftforurensning, og konsekvensene for folkehelsa

Foredragsholdere: Avdelingsdirektør Per E. Schwarze fra Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis Knut R. Skulberg fra Høgskolen i Hedmark

Ansvarlig arrangør: IBB og Vestad vel

Sist oppdatert : 03.11.2016