Dagkurs-for-web

Akuttmedisinsk dagkurs

  05.februar

ALNSF Hedmark ønsker velkommen til dagkurs i Terningen Arena

Temaet for dagskurset er den akutt kritisk skadde pasienten og skademekanikk.

Dagen er satt opp med forelesninger samt praktiske arbeidsstasjoner med blant annet luftveishåndtering. Dette vil foregå i øvingsavdelingen/SIM-lab Terningen Arena.

Målgruppe for dagskurset er ambulansepersonell, sykepleiere og leger innen anestesi-, intensiv-, og akuttavdelinger, studenter AIO, og andre interesserte

Terningen Arena 0800 – 1530

Kursavgift:  Dagskurs med varm lunsj og kaffe/frukt i pausene

* Medlemmer ALNSF –  1 200,-
* Øvrige   –  1 500,-
* Studenter   –    500,-

Påmelding og annen informasjon

Ansvarlig arrangør: ALNSF Hedmark

Sist oppdatert : 07.01.2016